Yönetmelik

5253 Sayılı Dernekler Kanununun 26. maddesi gereğince KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ olarak açılan GÜN SAZAK BULVARI  NO : 109/A Adresindeki yerin üyelerine hizmet gayesi ile işe başladığı, bu nedenle faaliyeti sırasında uyulması gereken kurallar dernek yönetim kurulunca aşağıya çıkartılmıştır. Tüm üyelerimizin bu kurallara uyması gerekmektedir.

Derneğimizde umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerine uyulmak zorundadır. (Saatler net olarak belirtilecektir.)

Dernek üyeleri dernek üyesi olduklarını belgeleyen üye kartını denetimler sırasında görevlilere göstermek mecburiyetindedirler.

Dernek üyeleri yanlarında misafirleri ile birlikte derneğimize girebilecek, ancak misafir olan kişi misafir kartını herkesin görebileceği bir yerinde asılı bulunduracaktır.

Derneğimizde langırt ve benzeri kumar aleti kullanılmayacak, yabancı menşeli oyun kâğıdı bulundurulmayacaktır. Her türlü kumar yasaktır.

Özel günler haricinde 18 yaşından küçüklerin izinsiz olarak derneğimize girmesi yasaktır.

Derneğimizde genel ahlaka aykırı hal ve davranışta bulunulmayacak, İçki izni alınmadan içki servisi yapılmayacaktır, içki izni alınması halinde üyelerin aşırı sarhoş olması engellenecek gerekliğinde alkol verilmeyecektir.

Derneğimiz uyuşturucu bulundurulmayacak ve kullanılmayacaktır. Suçlulara yataklık yapılmayacak aranan şüphelilerin gelmesi durumunda derhal polise bilgi verilecektir.

Kanunların yasakladığı her türlü resim, yazı, pankart, yasak yayın, ateşli ve ateşsiz silahlar bulundurulmayacaktır.

Filmlerin kontrolüne ilişkin tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak “Videokasetler dâhil” film gösterilmeyecektir.

Derneğimiz daima temiz, bakımlı refah, sıhhi ve düzenli bulundurulacaktır.

Dernek binamızda üyelerimizin eş ve çocuklarının nişan ve düğünleri haricinde hiç kimseye nişan, düğün ve eğlenceleri için tahsis edilmeyecektir.

Yönetim kurulunun izni olmadan derneğimizde seminer konferans vs. toplantılar düzenlenemez.

Lokallerin denetimi Dernekler Yönetmeliğinin 65. maddesine göre dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her tür defter, belge ve işlevi yazıların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerlerinin gösterilmesi, girmek istemeleri halinde girmelerine müsaade edilmesi ve yardımcı olunması gerekmektedir.

Bu “DERNEK İÇ YÖNETMELİĞİ” dernek yönetim kurulunca hazırlanmış ve onanmıştır. İşletici bu şartlara uymak zorundadır. Bu iç yönetmeliğe aykırı faaliyette bulunulamaz.