GENEL KURUL İÇİN DUYURU

 Yönetim Kurulu tarafından, Olağan Genel Kurul’un 20 Mart 2021 günü saat 12.00’da Dernek Merkezi’nde (Bahariye Mahallesi 1837 Sokak No:3/A Karşıyaka) yapılmasına ve Olağan Genel Kurul’da aşağıda belirtilen gündem konularının görüşülmesine karar verilmiştir.

Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27 Mart 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Karşıyaka Briç Spor Kulübü Yönetim Kurulu


GÜNDEM:
1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın Okunması
2. Divan Heyetinin Seçimi
3. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
4. Tüzükte Değişiklik Yapılması Planlanan Maddelerin Görüşülmesi
5. Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunup İbra Edilmesi
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
7. Dilek ve Temenniler
8. Kapanış